Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů provozovatelem webových stránek – společností Affilák s.r.o., sídlem: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, IČ:04572394, zapsané u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou: C 249968/MSPH (dále jen „Affilák“) v souladu s níže uvedenými podmínkami.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Kontaktní formuláře

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika

S kým sdílíme vaše údaje a jak dlouho je uchováváme

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Newsletter / Obchodní sdělení

Rozsah zpracování vašich osobních údajů

Affilák bude zpracovávat vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s odběrem e-mailových newsletterů. Affilák bude zpracovávat vaši e-mailovou adresu a někdy také vaše jméno a příjmení.

Účel zpracování vašich osobních údajů

Affilák bude zpracovávat vaše osobní údaje za účelem zasílání informací z oblastí blízkých předmětu činnosti webových stránek 18kostek.cz, zejména o společnosti LEGO®, informací o provozovateli jmenovaných webových stránek a také včetně informací o nových článcích na jmenovaných webových stránkách.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování je váš souhlas a skutečnost, že vaše osobní údaje jsou nezbytné pro účely zasílání marketingového newsletteru. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů – nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 – (dále jen „GDPR“).

Doba, po kterou budou vaše osobní údaje zpracovávány

Affilák bude zpracovávat Vaše osobní údaje do doby, než odvoláte svůj souhlas.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Svůj dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu, který je součástí každého newsletteru (obchodního sdělení). Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Osoby s přístupem k vašim osobním údajům

K vašim osobním údajům bude mít přístup společnost Affilák a její spolupracovníci, kteří poskytují odpovídající záruky a jejichž zpracování odpovídá všem požadavkům GDPR a kteří budou odpovídajícím způsobem chránit vaše práva a vaše osobní údaje. Těmito osobami jsou techničtí a marketingoví asistenti. Tyto subjekty budou mít k těmto údajům přístup pouze po dobu nezbytně nutnou a v rozsahu nezbytném pro poskytování služby a splnění zákonných požadavků.

Kontaktní údaje správce

Společnost Affilák můžete kontaktovat na adrese: michal@18kostek.cz nebo manager@affilak.cz. Affilák je oprávněn požadovat prokázání vaší totožnosti, aby zabránil přístupu neoprávněných osob k vašim osobním údajům.

Vaše práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas, opravit nebo doplnit své osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku nebo stížnost proti zpracování svých osobních údajů, požadovat přenositelnost údajů, přístup ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmaz a další práva stanovená v GDPR.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Námitku musíte zaslat společnosti Affilák. V případě, že vznesete námitku proti zpracování pro účely e-mailového marketingu, nebude Affilák osobní údaje v tomto rozsahu dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Bližší informace o tomto právu jsou obsaženy zejména v článku 21 GDPR.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce podle GDPR můžete kdykoli podat u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese Pplk. Sochor 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Povinnost poskytnout osobní údaje.

Důsledky neposkytnutí osobních údajů
Osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. Pokud své osobní údaje neposkytnete, nehrozí vám žádné sankce.

Předchozí tři věty říkají zhruba totéž. Pokud však osobní údaje společnosti Affilák neposkytnete, nebude vám moci zasílat úžasné zpravodaje. Je zcela na vašem uvážení, zda si přejete tato sdělení dostávat, nebo ne.